Nicole Verhalle

Diepte, vind je in het doorzichtige, en vrolijke
Geboren met een drang om te maken, te creëren. Met het scheppen van beelden wil ik het vluchtige bestrijden. Anders gezegd; ik moet scheppen om te weten, getuigen, interpreteren, en uiteindelijk; op nieuw weer te geven.
Verlokken en betoveren van de zinnen. Als ik schilder ben ik gehecht.
Aan het leven, de schoonheid , de helaasheid der dingen. Als ik schilder koester ik. Heb ik bewondering, wil ik niets liever dan goed vastleggen en behouden.
Er gaat een associatieve zeggingskracht uit van kleur, lijn, vorm, diepte, en beweging, in relatie tot ieders werkelijke waarneembare wereld. Meer nog dan actief schilderen, is het daarna lang kijken hoe ik de voorstelling krachtiger kan neerzetten.
Uitgaande van kleuren en vormen tracht ik te komen tot een schilderij. Niet slechts een abstract bouwsel van kleuren lijnen en emotierijke verfstreken, maar een voorstelling waarin een spontaan humaan sentiment een overwinning is op het proces met de materie, en ieder esthetisch begrip.
Schoonheid ontleent een deel zijn betovering aan de vergankelijkheid en kunsthistorie.

Te leen of te koop

De rode boom
€ 1.200,00  
€ 18,50/mnd